asiatika@busido.cz

608 702 183

COPYRIGHT © BUSIDO.CZ
ALL RIGHTS RESERVED

image
Jiří Straka kurátor: Jiří Černický Osobnost výtvarníka, performera a sinologa Jiřího Straky uznávají odborníci nejen u nás, ale i v jeho druhé domovině, a to ve vzdálené Číně. Na výstavě v DSC Gallery představí monochromní tušové malby, vycházející z tradiční čínské techniky, ovšem s motivy ze současného světa. Výstava potrvá od 6/3 2019 – 4/4/2019. Jak se podařilo Jiřímu Strakovi nezapadnout do davu uměleckého prostředí v nejlidnatější zemi na světě? Nebál se testovat meze tradiční techniky a stal se jedinečným malířem s mistrovsky zvládnutým řemeslem a konceptuálním myšlením. V očích kurátora Jiřího Černického je „mistrem čínského tušového industriálu.“ Tato definice je výpovědí, která prozrazuje charakter unikátních maleb a jejich aktualizovaných motivů dnešní konzumní společnosti. Jiří Straka (*1967) byl svým zaujetím k tušové malbě přitahován do Číny odjakživa. Vystudoval Ústřední akademii výtvarných umění v Pekingu. Po krátké době na pozici restaurátora Asijských sbírek Národní galerie v Praze se od roku 2006 pohybuje střídavě mezi Pekingem a Prahou. Od roku 2014 je hostujícím profesorem na zmíněné pekingské akademii. Na aktuální výstavě se pozornost umělce strhla k obyčejným, strohým a věčným předmětům. Ať už zobrazuje igelitovou tašku, střepy skla nebo ostnatý drát, komponuje obraz skladbou minimalistických tahů. „Je však nutné si uvědomit, že technika čínské kaligrafie vychází z autenticky přírodních, organických inspiračních zdrojů. […] Read More