asiatika@busido.cz

608 702 183

COPYRIGHT © BUSIDO.CZ
ALL RIGHTS RESERVED

108 Haiku

09 března, 2019 admin5143 Publications 0 comments
image
Text: Jakub Zeman Ilustrace: Jiří Straka Předmluva: Wu Yi S ilustracemi malíře a sinologa Jiřího Straky a předmluvou profesora Pekingské akademie výtvarných umění  Wu Yiho Při realizaci tohoto počinu se sešel Zeman, japanolog, a Straka, sinolog, aby v kombinaci krátké sedmnáctislabičné básně haiku a monochromní tušové malby vyjádřili své vnímání umění okamžiku, každý optikou své disciplíny. Oba autory spojuje kromě dlouholetého přátelství fakt, že ačkoliv oba dodržují dálněvýchodní formu, dávají jí vlastní obsah, který může být středoevropský stejně jako čínský nebo japonský, a oba se vyhýbají orientálním rekvizitám, nesnaží se vytvářet chinoaserie či žapanérie. Jejich tvorba pramení z osobního prožitku, usiluje o autenticitu, není vykalkulovaná. Předmluvu napsal jeden z nejvýznačnějších  současných čínských malířů, profesor Wu Yi, jehož mistrovství v zachycení okamžiku malbou je velice blízké duchu haiku a který vnímá ,malbu jako „tiché praktikování zenu“. Dle svých slov se snaží svou tvorbou zachytit neobyčejnost zdánlivě obyčejných věcí, což je ostatně jedna ze základních definic žánru poezie haiku. Tvůrčí souznění Straky a Wu Yiho se projevuje ve společných projektech, jako např. chystané výstavě v Pekingu. Počet sto osm básní představuje sto osm buddhistických iluzí (japonsky gan), symbolizujících neustálou proměnu forem, přičemž jak tato transformace, tak vědomí pomíjivosti všech dějů i jevů inspiruje přemýšlivého tvůrce k osobitému zření, promítajícího […] Read More